Spelregels

SPELREGELS 2-2 PRESTATIE

Velden

 • Het zandveld meet ongeveer 7 bij 14 meter, nethoogte heren ongeveer 2m43 meter en bij de dames ongeveer 2m24.
 • Er is geen middenlijn en geen aanvalslijn.
 • Om het veld bevindt zich een meter vrije ruimte en daarnaast betonelementen met daartegen tribunes.

Teams

 • Minstens kwartier voor eerste wedstrijd aanmelden.
 • Een team bestaat uit 2 veldspelers, de wisselspelers bij aanmelding bekend maken.
 • Spelerswisselingen alleen per wedstrijd.
 • Ieder team neemt zijn eigen inspeelbal mee (inspelen op parkeerplein).
 • Een team dat twee minuten na het einde van de vorige wedstrijd niet compleet op speelveld aanwezig is, eindigt de wedtrijsronde als laatste
 • Van de prestatiespelers wordt verwacht het sportieve voorbeeld te geven, dus geef gemaakte fouten zelf aan, fair-play duurt het langst.

Tijden

 • Een wedstrijd bestaat uit een wedstrijdronde met 4 of 5 teams tegelijk, die maximaal 15 minuten duurt
 • Aanvangstijden zijn richttijden, bij de wedstrijdwagen wordt aangegeven hoeveel tijd we voorliggen op het geplande wedstrijdschema.

Fluiten

 • Ieder team fluit een wedstrijdronde, direct aansluitend op de eigen wedstrijd. Dames fluiten de heren wedstrijden, en andersom
 • Ieder team dient een scheidsrechter en teller te leveren, deze zorgt ervoor dat de te fluiten wedstrijden ordelijk verlopen volgens de beachvolleybalregels.
 • Is de scheidsrechter niet (op tijd) aanwezig dan krijgt zijn/haar team een wedstrijdpunt in mindering.
 • De scheidsrechter krijgt het wedstrijdbriefje op het veld, na de wedstrijd niet vergeten het ingevuld weer terug te brengen bij de wedstrijdleiding.

Uitslagen

 • Een gewonnen wedstrijd levert 5 wedstrijdpunt op, de nummer 2 ontvangt er 4 en aflopend.
 • Alle deelnemende teams gaan door naar de kruisfinales, de hoogst geëindigde teams hebben een kortere ronde naar de finale..
 • Bij gelijk eindigen in de poule beslist het als eerste het aantal gescoorde punten in totaal

Regels

 • Er wordt gespeeld volgens de King of Court formule.
 • Het eerstgenoemde team begint aan de King of Queen zijde.
 • Het als tweede genoemde team begint met de service.
 • Het als derde, vierde (en vijfde) genoemde team begint als reserve in dezelfde volgorde.
 • Alleen aan de King (heren) of Queen (dames)  zijde kunnen punten worden gescoord.
 • Bij score van de King- of Queenzijde blijft deze staan en draaien de wisselteams een plek door.
 • Bij score van de serverende zijde, draait het serverende team naar King- of Queenzijde.
 • Foutservice leidt de eerste 10  minuten niet tot een punt, voor de 1e en 2e opeenvolgende foutservice. Vanaf de 3e opeenvolgende foutservice levert dit wel een punt op
 • In de laatste 5 minuten levert foutservice wel een punt op
 • Er wordt gespeeld volgens de geldende beachvolleybalregels met onderstaande toevoegingen.
 • De middenlijn mag overschreden worden, mits de tegenstander niet gehinderd wordt.
 • De techniek wordt soepel, maar consequent beoordeeld; bovenhands op de eerste bal is niet toegestaan, de set-up wordt voor wat betreft het aantal draaiingen soepel beoordeelt..
 • Elke over het net gespeelde bal wordt als aanval beschouwd, zacht contact is verboden.
 • Bovenhands gespeelde ballen moeten bij een aanval loodrecht vanuit de lichaamsas gespeeld worden.
 • Blokcontact telt als eerste gespeelde bal.
 • Time-outs zijn niet toegestaan.

Organisatie

 • Indien de regels niet toereiken ligt de beslissing bij de wedstrijdleiding.
 • Aanwezig zijn: EHBO, terrassen, tribunes en muziek.
 • Bij afgelasting (overmacht) kunnen de betaalde gelden niet geretourneerd worden i.v.m. gemaakte kosten.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of verwondingen, opgelopen tijdens deelname aan het HAVOC toernooi, meedoen is op eigen risico.
 • De organisatie heeft het laatste woord; succes en veel kijk- en speelplezier.

SPELREGELS 4-4 RECREATIE & JEUGD

Velden

 • Het zandveld meet ongeveer 7 bij 14 meter, nethoogte recreatie ongeveer 2m30, jeugd 2m15.
 • Er is geen middenlijn en geen aanvalslijn.
 • Om het veld bevindt zich een meter vrije ruimte en daarnaast betonelementen met daartegen tribunes.

Teams

 • Minimaal een kwartier voor eerste wedstrijd aanmelden.
 • Een team bestaat uit 4 veldspelers, waarvan er minimaal twee niet competitiespelende NeVoBo leden zijn, de wisselspelers bij aanmelding bekend maken. De organisatie heeft, indien hiertoe het verzoek wordt gedaan, het recht af te wijken van deze samenstelling. (Deze bepaling geldt niet voor het jeugdtoernooi)
 • Spelerswisselingen alleen door indraaien of bij veldwisseling.
 • Ieder team neemt zijn eigen inspeelbal mee (inspelen op parkeerplein).
 • Het eerstgenoemde team begint met de opslag.
 • Een team dat twee minuten na het einde van de vorige wedstrijd niet compleet op speelveld aanwezig is, verliest de eerste set met 15-0, na veldwisseling geldt dezelfde uitslag als het team na twee minuten nog niet speelklaar is.
 • In de poules spelen heren-, dames- en mixteams van vergelijkbare sterkte zoveel mogelijk bij elkaar, daarna spelen ze tegen elkaar, aangezien het hier gaat om recreatievolleybal vragen wij uit sportief oogpunt om fair-play (een mooi gespeelde bal is beter dan een hard geslagen bal).

Tijden

 • De wedstrijdduur is 10 minuten, op de helft van de speeltijd wordt er gewisseld.
 • Aanvangstijden zijn richttijden.
 • Eindsignaal is einde wedstrijd, de rally wordt niet afgemaakt!

Fluiten

 • Ieder team fluit een aantal wedstrijden, deze sluit altijd direct aan op de eigen wedstrijd.
 • Ieder team dient een scheidsrechter te leveren, deze zorgt ervoor dat de te fluiten wedstrijden ordelijk verlopen volgens de beachvolleybalregels.
 • Is de scheidsrechter niet (op tijd) aanwezig dan krijgt zijn/haar team een wedstrijdpunt in mindering.
 • De scheidsrechter krijgt het wedstrijdbriefje op het veld, na de wedstrijd niet vergeten het ingevuld weer terug te brengen bij de wedstrijdleiding.

Uitslagen

 • Een gewonnen set levert 2 wedstrijdpunten op, gelijkspel 1 punt op, verlies 0 punten.
 • De poulewinnaars en de nummers twee gaan door naar de finalerondes.
 • Bij gelijk eindigen in de poule beslist het als eerste het onderlinge resultaat, vervolgens het beste saldo, daarna de meeste pluspunten en tot slot bij totaal gelijke standen beslist het lot.
 • In de finale rondes vallen de verliezers steeds af (wel fluiten), bij gelijkspel wordt er nog om het beslissende punt gespeeld.

Regels

 • Er wordt gespeeld volgens de NeVoBo spelregels m.u.v. onder- en bovenstaande.
 • Iedere speler mag vanuit het gehele veld aanvallen.
 • De middenlijn mag overschreden worden, mits de tegenstander niet gehinderd wordt.
 • De techniek wordt soepel, maar consequent beoordeeld; met name de eerste gespeelde bal moet soepel beoordeeld worden (dragen is echter niet toegestaan).
 • Time-outs zijn niet toegestaan.

Organisatie

 • Indien de regels niet toereiken ligt de beslissing bij de wedstrijdleiding.
 • Aanwezig zijn: EHBO, terrassen, tribunes en muziek.
 • Bij afgelasting kunnen de betaalde gelden niet geretourneerd worden i.v.m. gemaakte kosten.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of verwondingen, opgelopen tijdens deelname aan het HAVOC toernooi, meedoen is op eigen risico.
 • De organisatie heeft het laatste woord; succes en veel kijk- en speelplezier.